skip to Main Content

Hoşgeldiniz

27 Medya; Teknolojinin tüm imkânlarını takip ediyor, sosyal yapıyı inceliyor, adım adım işliyor ürünlerini.

Her projeyi, hem estetik hem yapısal anlamda, bir öncekine kıyasla daha başarılı yapmak için çalışıyor. Her projesinde “Nasıl daha iyi yapabiliriz, üzerine daha ne katabiliriz.” derdinde…

İletişim Bilgilerimiz

Email: info@27medya.com
Telefon: +90 342 999 1 201
Adres: Karataş Mah. 103421 Nolu Cd. No:34/E Şahinbey / GAZİANTEP

Neredeyiz?

27 Medya; Teknolojinin tüm imkânlarını takip ediyor, sosyal yapıyı inceliyor, adım adım işliyor ürünlerini.

27 Medya Hakkında

Bulunduğunuz konumdan memnun değil misiniz? Bir çıkış mı arıyorsunuz? O zaman İnteraktif reklam, web tasarım, yazılım, e-ticaret ve SEO danışmanlık hizmetini benzersiz bir yaklaşımla sunan, 27 Medya ile tanışın.

Bizce web yazılımlar genelde çok karmaşık ve işlevsiz; basit ve işlevli olmalı ki web sitenizi ziyaret edenler daha fazla vakit geçirip aradığı bilgiye kolayca ulaşabilsin.

Arama motoru ve sosyal medya reklamlarında ise anormal bütçeler harcanıyor ve geri dönüşler verimsiz. Makul ve verimli bir şekilde yönetilmeli ki potansiyel müşteriler üst sıralarda sizi kolayca bulabilsin.

Sitenizi ziyaret edip çıkan potansiyel müşterilerinizi kaybetmemek için de “re-marketing reklam” ile sürekli takip ederek, müşterilerinizin ziyaret ettiği şeyleri, ziyaret ettikleri her site ve sosyal medya hesaplarında, sürekli gösterir ki marka bilinirliği ve satışlarınız artsın.

E-ticaret ve SEO danışmanlık işini yapanların bilgileri genelde güncel değil ve ne yapacağıyla ilgili kafaları karışık. Danışman; öğretici ve yol gösterici olmalı ki yeni satış stratejileriyle süreç basitleştirilerek, işiniz kolaylaşsın.

İş yerinizde oturup bekleyerek bir “çıkış” bulamazsınız. “Çıkış” yolu bulmak için bir uzmana ihtiyacınız var. 27 Medya, 15 yıllık tecrübesi ve profesyonel yaklaşımıyla tüm bu detayları üstlenirken siz de firmanızı global standartlarda hizmet sunan bir marka konumuna getirmeye konsantre olabilirsiniz. Nasıl bu kadar emin olabiliyoruz? Çünkü bizimle çalışan yaklaşık 1200 şirkette böyle yaptığı için.

Hazır şimdi bu yazıyı okuyorken daha fazla vakit kaybetmeden bize iletişim kanallarımızdan ulaşın. “Çıkış” başlasın.

Kullanım Sözleşmesi

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan FİRMAMIZ sorumlu değildir. Sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İşbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu internet sitesi FİRMAMIZ kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. FİRMAMIZ, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Gizlilik Sözleşmesi

Bu metin 27 Medya Firmasına ait internet sitelerinin gizlilik politikasıdır.

27 Medya’ya ait internet sitelerine üye olan kullanıcılara ait tüm bilgiler diğer internet kullanıcılarının erişemeyecekleri biçimde kayıt altına alınmıştır.

Söz konusu bilgiler herhangi bir hukuki zorunluluk olmadığı sürece gizlilik altında tutulmaya devam edecektir.

27 Medya’ya ait internet sitelerine üye başvurusu sırasında kullanıcıdan şirketine ait iletişim ve fatura bilgileri alınmaktadır. Bu bilgiler 27 Medya iletişim hizmetleri tarafından güvenli bir şekilde gizlenmektedir.

27 Medya’ya ait internet sitelerine yapılacak ödemeler için kredi kartı veya havale kullanılmaktadır. Ödeme yaparken kullanıcının kredi kartı bilgileri SSL teknolojisi ile şifrelenir, kullanıcının kredi kartı bilgileri güvenli bir internet altyapısı sayesinde gizlilik altındadır.

27 Medya’ya ait internet sitelerine üye kullanıcılar istedikleri zaman kayıt altındaki şirketlerinin bilgilerini değiştirme veya silme hakkına sahiptir. Bu konularla ilgili başvurular info@27medya.com e-posta adresine yapılmaktadır.

Şartlar ve Koşullar

Bu metin 27 Medya Firmasına ait internet sitelerinin Garanti ve İade koşullarını kapsamaktadır.

27 Medya Firmasına ait internet sitelerinde satılan tüm hizmetler 27 Medya İnternet Bilişim garantisi altındadır.

27 Medya, müşterinin talebi üzerine taahhüt ettiği hizmetleri sağlayacaktır.

Teklifin kabulü ve sözleşmenin imzalanmasından itibaren müşteri tarafların kararlaştırdığı hizmet bedelini peşin olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Müşteri gönderilen iletişim bilgilerinin doğruluğunu şimdiden kabul ve taahhüt eder. Müşterinin göndermiş olduğu iletişim bilgilerinin doğruluğu yine müşterinin sorumluluğunda olup, bu konulardan doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.

27 Medya müşteriye üyelik sözleşmesinde taahhüt ettiği hizmetleri sağlayamadığı takdirde müşterinin kredi kartlı işlemini iade etmekle yükümlüdür.

27 Medya’ya ait internet sitelerinden satın alınan hizmetler ile ilgili iade başvuruları info@27medya.com e-posta adresi aracılığıyla yapılmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu

31 Mayıs 2013 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Türk Ticaret Kanunu…

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime tabi sermaye şirketleri tarafından açılacak internet sitelerinde ilan edilecek ve erişime açık tutulacak asgari içeriğe, denetime tabi sermaye şirketleri ile Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcıların yapacakları işlemlere ve bu işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6102 sayılı Kanunun 210 ve 1524 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Bilgi toplumu hizmeti: Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, bedelli veya bedelsiz olarak elektronik ortamda yerine getirilen çevrim içi hizmetleri,
c) ÇİSDuP (Online Certificate Status Protocol-OCSP) : Çevrimiçi Sertifika Durum Protokolü Sunucusunu,
ç) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan elektronik imzayı,
d) ISO/IEC (International Organisation for Standardisation/International Electrotechnical Commitee): Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı/Uluslararası Elektroteknik Komitesini,
e) İnternet sitesi: Kanunun 1524 üncü maddesinde belirtilen asgari içeriğe sahip elektronik platformu,
f) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
g) Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK): 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 81 inci maddesi uyarınca kurulmuş olan Merkezi Kayıt Kuruluşunu,
ğ) Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS): Ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulan ve işletilen merkezi ortak veri tabanını da içeren bilgi sistemini,
h) Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS): Kanunun 1524 üncü maddesi ve bu Yönetmelik uyarınca şirketlerin kendi internet sitelerinin özgülenmiş kısmında erişime açılması gereken içeriği güvenli ortamda tutma, şirketin erişimine hazır bulundurma ve arşivleme dahil olmak üzere Bakanlıkça belirlenmiş diğer faaliyetleri yürüten özel hukuk tüzel kişisini,
ı) MERSİS numarası: MERSİS tarafından verilen ve özel algoritma ile üretilmiş tekil numarayı,
i) Sicil gazetesi: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
j) SİL: Sertifika İptal Listesini,
k) Şirket: Kanunun 397 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenen denetime tabi sermaye şirketlerini,
l) Şirket sözleşmesi: Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde esas sözleşmeyi, limitedşirketlerde ise şirket sözleşmesini,
m) Yönlendirilmiş mesaj: İnternet sitesinin Kanunun 1524 üncü maddesinin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan ve ilgili tüm taraflara yönlendirildiği karine olarak kabul edilen her türlü içeriği,
n) Zaman damgası: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde tanımlanan kaydı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İnternet Sitesi Açma ve Destek Hizmeti Alma
İnternet sitesi açma ve tescil zorunluluğu ile destek hizmeti temini

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kurulan şirketlerin kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kapsama dahil olan sermaye şirketlerinin, kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir.
(3) Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibiMTHS’lerden destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilirler.
(4) Kanun uyarınca oluşturulan internet sitesi, şirketlerin MERSİS numarası altında tescil edilir.
İnternet sitesinde yayımlanan içerik

MADDE 6 – (1) İnternet sitesinin açılması ile birlikte aşağıdaki içerikler internet sitesinde sürekli olarak yayımlanır.
a) Şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları.
b) Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak limited şirketlerde müdür olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı.
c) Seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi.
(2) Birinci fıkra uyarınca yayımlanan içeriklerde değişiklik olması halinde bu içeriklerin yeni hali, değişikliğin meydana geldiği tarihte internet sitesinde yayımlanır.
(3) Şirketçe internet sitesinde en az altı aylık süre için yayımlanması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Kanunun 149 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları, gereğinde ara bilançoları ortakların incelemesine sunulmak üzere genel kurul kararından önceki otuz gün içinde internet sitesine konur.
b) Bu fıkranın (a) bendinde sayılan belgelerde inceleme yapma hakkının belirtildiği, bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına ilişkin ilan, belgelerin tevdi tarihinden itibaren en az üç iş günü öncesinde internet sitesine konur.
c) Birleşmeye katılan şirketlerin, alacaklılarına, alacaklarının teminat altına alınması için talepte bulunabileceklerine dair sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
ç) Bölünmeye katılan şirketlerden her biri tarafından, Kanunun 171 inci maddesi uyarınca bölünme sözleşmesi veya planı, bölünme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları ve varsa ara bilançoları üzerinde inceleme yapma hakkına işaret eden ve bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına dair ilan, bölünme kararının alındığı tarihten iki ay önce internet sitesine konur.
d) Bölünmeye katılan şirketler tarafından alacaklıların alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için talepte bulunmaya çağrılmasına ilişkin sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
e) Şirkete fesih davası açılmış ise davanın açıldığı hususu, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
f) Şirkete açılan fesih davasına ilişkin kesinleşmiş olan mahkeme kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
g) Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilan en geç sicil gazetesinde yayımlandığı tarihte internet sitesine konur.
ğ) Anonim şirket genel kurulunda, finansal tabloların ve buna bağlı konuların müzakeresinin bir ay sonraya ertelenmesi halinde, bu duruma ilişkin pay sahiplerine yapılan ilan, erteleme kararı tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
h) Şirketin genel kurul toplantı tutanağı ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı tutanağı genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
ı) Kanunun 428 inci maddesi uyarınca organın temsilcisi, bağımsız temsilcisi ve kurumsal temsilciliğe ilişkin ilanlar, ilanın yayımlandığı gün internet sitesine konur.
i) Genel kurul kararına karşı iptal veya butlan davasının açıldığı hususu ve duruşma günü, şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan ilan tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
j) Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı, tescil tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
k) Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
l) Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli, yeni payların itibarî değerleri, cinsleri, sayıları, imtiyazlı olup olmadıkları, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamalar ve kullanılma şartları ile bunların süresi, prime dair kayıtlar ve bunun uygulanması hakkındaki kurallar şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan ilan tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
m) Yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetim kurulunun kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
n) Esas sermayenin azaltılması durumunda, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklamalar, bu açıklamaların da yer aldığı genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanının sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
o) Genel kurulun esas sermayenin azaltılmasına ilişkin kararı üzerine alacaklılara sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
ö) Mütemerrit pay sahibine temerrüde konu olan pay tutarını bir ay içinde ödemesi, aksi halde, ilgili paylara ilişkin haklarından yoksun bırakılacağı ve sözleşme cezasının isteneceğine ilişkin yapılan davet ve ihtar mesajı, bu davet ve ihtarın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. Nama yazılı pay senedi sahiplerine, davet ve ihtarın ilan yerine iadeli taahhütlü mektupla yapılması halinde, bu davet ve ihtar iadeli taahhütlü mektubun gönderildiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
p) Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
r) Alacaklı oldukları, şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılamayan ya da yerleşim yerleri bilinmeyen diğer alacaklılara yönelik şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilmelerine ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılmalarına ilişkin sicil gazetesinde birer hafta arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
s) Şirketler topluluğuna dahil bir teşebbüs tarafından payların, Kanunun 198 inci maddesinde belirtilen oranlarda kazanılması veya elden çıkarılmasına ilişkin açıklama, gerçekleşme tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
ş) Kanunun 966 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca malik ve diğer hak sahiplerinin kimler olduğunun veya yerleşim yerlerinin belli olmadığı hallerde, geminin gemi sicilinden silinmesine ve belirlenen süreye ilişkin olarak sicil gazetesinde yapılan ilan, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesinde de ilan edilir.
t) Şirketler topluluğuna dahil olan teşebbüsün ve sermaye şirketinin yönetim kurulu üyeleriyle yöneticilerinin, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ve bunların, sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulundukları ticaret şirketlerinin o sermaye şirketindeki payları ile ilgili olarak yapacakları açıklama, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
u) Şirketler arasında yapılan hakimiyet sözleşmesi sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
ü) Şirketteki pay sahibi/ortak sayısının bire düşmesi ya da şirketin tek pay sahipli/ortaklı olarak kurulması halinde, şirketin tek pay sahipli/ortaklı olduğu hususu ve tek pay sahibi/ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığına dair bilgiler sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
v) Şirket sözleşmesi ve değişiklikler kuruluşun ya da değişikliğin sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
y) Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşme sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
z) Yönetim kurulunun veya müdürler kurulunun temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
aa) Anonim şirketlerde genel kurulun çalışma usul ve esaslarını içeren iç yönerge ilan tarihini izleyen beş gün içinde internet sitesine konur.
bb) Yönetim kurulunun rüçhan hakkının sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösteren raporu sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
cc) Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim/müdürler kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
çç) Yönetim/müdürler kurulunun pay bedellerinin ödenmesine ilişkin çağrı ilanı yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
dd) Yönetim kurulunun mütemerrit pay sahibinin senedini iptal etmesine ilişkin kararı sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
ee) Yönetim kurulu veya müdürler kurulu ile genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılması veya bu toplantılara elektronik ortamda katılım sağlanması hallerinde, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin ispatlandığı teknik rapor, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
(4) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Yönlendirilmiş mesaj zaman damgası ile oluşturulur ve aynı yöntemle değiştirilir.
(5) Kanun ve diğer kanunlar uyarınca yapılması gereken ilanlar, ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde internet sitesinde yayımlanır.
Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı

MADDE 7 – (1) MTHS’lerin faaliyetleri bu konuda Bakanlıkça verilmiş faaliyet iznine bağlıdır.
(2) Payları, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca MKK tarafından kayden izlenen şirketler için MTHS faaliyeti MKK tarafından yerine getirilir.
(3) MTHS sıfatıyla şirketler adına erişime açık bulundurulan bilgi ve belgeler 12 nci maddeye uygun olarak elektronik ortamda arşivlenir.
MTHS’nin yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) MTHS;
a) 11 inci maddede öngörülen teknik hususlar ve güvenlik kriterlerine uymakla,
b) Güvenli elektronik imzayı destekleyecek alt yapıyı sağlamakla,
c) Şirketlerin taleplerine göre internet sitesini barındırma veya veri tabanını muhafaza etme fonksiyonlarını yerine getirmekle,
ç) Yürütmekte olduğu faaliyete engel bir durum çıkması halinde bunu yedi gün içinde Bakanlığa bildirmekle,
d) Bakanlıkça talep edilmesi halinde, MERSİS ve diğer ilgili veri tabanları ile entegrasyonunu gerçekleştirmekle, yükümlüdür.

MADDE 9 – (1) MTHS, Bakanlığa her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ilişkin verdiği hizmetlere ve hizmet verdiği şirketlerin bilgilerine dair bir rapor verir.
(2) Bakanlık tarafından münhasıran MTHS faaliyetine ilişkin istenecek diğer bilgi ve belgelerin de verilmesi gerekir.
Şirketlerin yükümlülükleri

MADDE 10 – (1) Şirketler, Kanunun 1524 üncü maddesi ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca internet sitesinin özgülenmiş kısmında bulunması öngörülen içeriği Bakanlık tarafından bir format belirlenmiş ise o formatta, belirlenmemişse elektronik ortamda MTHS’ye bildirir.
(2) Şirketler tarafından internet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümünün şirkete ait internet sitesi üzerinden veya MTHS’ler üzerinden arama motorları tarafından kolay bulunabilmesi için, ana sayfada “bilgi toplumu hizmetleri şirket unvanı” şeklinde bir ibareye yer verilir.
(3) Sahip oldukları internet sitesi üzerinde bu bilgileri sağlayan şirketler, internet sitesinde yer alan içeriğin sitede yayımlanması, değiştirilmesi ve yenilenmesi gibi işlemlerde güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanırlar.
(4) Sahip oldukları internet sitesi üzerinde bu bilgileri sağlayan şirketler, ilgili bilgilere erişim için internet sitesi içinde “http://firmaalanadi/bilgitoplumuhizmetleri” adresinden yönlenmeyi sağlarlar. Şirketin farklı markalar ve pazarlama amaçları ile birden fazla alan adı sahibi olması durumunda her bir alan adı için bu ilke uygulanır.
(5) Şirketler, sahip oldukları internet sitelerinde erişime açık bulundurdukları bilgi ve belgeleri 12 nci maddeye uygun olarak elektronik ortamda arşivlerler.
(6) Şirketlerin sahip oldukları internet siteleri, 11 inci maddede öngörülen teknik hususlar ve güvenlik kriterlerineuygun olarak işletilir.
Teknik hususlar ve güvenlik kriterleri

MADDE 11 – (1) Şirketlerin ve MTHS’lerin, bu Yönetmelik uyarınca yürütmekle yükümlü oldukları faaliyetler nedeniyle asgari yedekleme ve felaketten kurtarma planlarına, yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip olmaları gerekir.
(2) Şirketler ve MTHS’ler, Kanunun ve bu Yönetmeliğin internet sitesinde bulunmasını öngördüğü asgari içeriğin üçüncü kişilere karşı erişilebilirliğini, bütünlüğünü, güvenliğini, değiştirilmezliğini ve inkar edilmezliğini sağlarlar.
(3) Şirketler ve MTHS’ler, verdikleri hizmetlere ilişkin sunucuları barındıran veri merkezlerini ve sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kurup işletebilecekleri gibi bulut bilişim teknolojisi de dahil olmak üzere güncel teknolojileri kullanarak yurt dışında da kurup işletebilirler veya hizmet satın alabilirler.
(4) Şirketler ve MTHS’ler, işleyiş ve güvenlik kriterlerine ilişkin olarak;
a) ISO/IEC 27001 standardına uyarlar.
b) Engelli bireylerin erişilebilirliği sağlamak için ise ISO/IEC 40500:2012 (W3C Web Content AccessibilityGuidelines (WCAG) 2.0) standardına uyduklarını taahhüt ederler.
(5) Elektronik imzalı belgelerin uzun ömürlü olabilmesi için güvenli elektronik imzaların, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 2/7/2012 tarihli ve 2012/DK-15/299 sayılı Kurul Kararı ile yayımlanan Elektronik İmza Kullanım Profilleri Rehberinde yer alan Arşiv Elektronik İmza Uzun Dönemli ve SİL Kontrollü Güvenli Elektronik İmza Politikaları (Profil P3)’na veya Uzun Dönemli ve ÇİSDuP Kontrollü Güvenli Elektronik İmza Politikaları (Profil P4)’nauygun olarak üretilmesi ve bu imzaların saklanması gereken süre içinde belirli zaman aralıklarında arşiv formatında güncellenmesi gereklidir.
Elektronik arşivleme

MADDE 12 – (1) İnternet sitesinde yayımlanan içerik, ilgili mevzuatta daha uzun bir süre öngörülmedikçe internet sitesindeki yayımının son bulduğu tarihten itibaren beş yıl süre ile elektronik olarak arşivlenir.
(2) İçeriğin MERSİS ve/veya diğer veri tabanlarına bir MTHS aracılığıyla aktarılması Bakanlık tarafından zorunlu kılınmışsa bu içerik Bakanlık tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak ilgili veri tabanına aktarılabilir.
(3) İnternet sitesinde yer alacak içeriğin arşivlenmesinde güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılır.
Ücretlerin tespiti

MADDE 13 – (1) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, MTHS’ler tarafından şirketlere verilen hizmetler karşılığında talep edilecek ücretleri veya bunların üst sınırlarını belirlemeye yetkilidir.
Teknik rapor

MADDE 14 – (1) Şirketler ve MTHS’ler internet sitelerinin özgülenmiş kısımlarının bu Yönetmelik ve Kanunun 1524 üncü madde hükümlerine uygunluğunu, ikinci fıkrada belirtilen kurumlara tespit ettirmek ve söz konusu kurumlar tarafından düzenlenen teknik raporu Bakanlığa vermekle yükümlüdür. MTHS hizmeti verecek sermaye şirketleri ayrıca kendi bilgilerini özgüledikleri internet sitelerinin uygunluğunu da bu raporda tespit ettirir.
(2) Teknik rapor, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu veya bu alanda denetim yapmaya yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketlerinden alınabilir. Bu rapor, iki yılda bir yenilenir ve birinci fıkrada öngörülen işlemler tekrarlanır. (3) Teknik raporda, şirketlerin ve MTHS’lerin 8, 10 ve 11 inci maddelerde belirtilen hususlara uygunluğu tespit edilir.
Bakanlık izni

MADDE 15 – (1) Özel hukuk tüzel kişileri, MTHS olma talebini içeren dilekçeyi 14 üncü madde uyarınca aldığı teknik raporla birlikte Bakanlığa ibraz etmek suretiyle izin talebinde bulunurlar. Ancak MTHS hizmeti vermek için izin başvurusunda bulunan sermaye şirketlerinin, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kendi bilgilerini özgüleyecekleri internet sitesine sahip olmaları gerekir.
(2) Bakanlık, izin taleplerini bir ay içinde sonuçlandırır. İzin şartlarını eksiksiz olarak yerine getiren MTHS’yeBakanlıkça faaliyet izni verilir.
(3) Bakanlık, inceleme sonucunda izin şartlarından bir veya birkaçının eksikliğini veya yerine getirilmediğini tespit ederse bu eksikliklerin giderilmesi için talep sahibine, bir ayı geçmemek üzere süre verebilir. Eksikliklerin bu süre içinde giderilmesi halinde ikinci fıkra uyarınca faaliyet izni verilir.
MTHS’lerin faaliyetlerinin sona ermesi

MADDE 16 – (1) MTHS’lerin faaliyetinin devamı sırasında; 11 inci maddede yer alan faaliyet şartlarından birinin veya birkaçının kaybedildiğinin yenilenen teknik raporda tespit edilmesi halinde, Bakanlık tarafından MTHS’yebu eksikliğin giderilmesi için üç aya kadar süre verilir. Gerekli hallerde MTHS’ye bir ayı aşmamak üzere ek süre verilebilir. Verilen süreler içinde MTHS’nin faaliyeti sadece sözleşme yaptığı şirketlere hizmet vermekle sınırlı olmak üzere devam eder. Ancak MTHS, hizmet verdiği şirketlere teknik raporla tespit edilen eksiklikleri kayıtlı elektronik posta yoluyla derhal bildirmekle yükümlüdür. Verilen süreler içinde eksikliğin giderilmemesi halinde MTHS’nin faaliyetine Bakanlık tarafından son verilir.
(2) MTHS, kendi isteğiyle faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu; Bakanlığa yazılı olarak bildirir, faaliyetine son verme kararını internet sitesinde yayımlar ve hizmet verdiği şirketlere bu durumu kayıtlı elektronik posta ile bildirir.
(3) Birinci fıkraya göre MTHS’nin teknik raporla tespit edilen eksikliklerini veya ikinci fıkraya göre kendi isteğiyle faaliyetine son vereceğini kayıtlı elektronik posta yoluyla öğrenen hizmet alan şirketler, kendi belirleyecekleri diğer bir MTHS’den hizmet alabilirler.
(4) MTHS, Bakanlığın faaliyete son verme kararının tebliğinden veya faaliyetine son verme kararını Bakanlığa bildirdiği tarihten itibaren hizmet sağlayamaz.
(5) Faaliyetine son veren veya verilen MTHS’ler, oluşturdukları arşivi derhal hizmet verdiği şirketlere devreder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMSon Hükümlerİnternet sitesi yükümlülüğünün yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan şirketlerGEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş şirketlerin, 1/7/2013tarihinden itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir. İnternet sitesi var olan şirketlerin ise, aynı süre içerisinde sitelerinin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemeleri gerekir. Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik 1/7/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Satıcı:

27 Medya İnteraktif Reklam Ajansı – C. Selçuk Büyüktaş

Güneykent Mah. 102245 Nolu Sk. No:9/8 Şahinbey / GAZİANTEP

Vergi Dairesi : Şahinbey

Vergi No : 328 335 385 66

“Hizmeti satın almadan önce;

a) 27 Medya ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve iletişim adreslerini

b) satın aldığım hizmete ilişkin tüm içeriği, ayrıca tüm vergiler dahil toplam hizmet fiyatını ve varsa tüm ek masraflarını

c) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ve şikayetlere ilişkin sözleşmede düzenlenen çözüm yöntemlerini

d) uyuşmazlık konusunda başvurularımı Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğime dair sözleşmesel bilgileri

e) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesine istinaden cayma hakkımın bulunmadığını bildiğimi,

f) hizmet satın alma siparişimi onayladığım takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceğim konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğimi,

g) bu ön bilgilere vakıf olduğumu ve neticeten Satış Sözleşmesinde düzenlenen tüm hükümleri önceden incelediğimi ve bildiğimi, işbu onay kutusunu işaretlemek suretiyle yazılı olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim” “Satın al” tuşuna bastığınız zaman, İade ve Değişiklikler hakkındaki şartlar da dahil olmak üzere 27 Medya Satış Sözleşmesi, Gizlilik ve Kullanım Şartları’nı kabul etmiş sayılırsınız. 27 Medya iletişim bilgileri, hizmetlerin temel niteliklikleri, cayma hakkı şartları bu sözleşmelerde detaylı şekilde belirtilmiştir. Hatırlatmak isteriz, eğer taksitle ödemeyi seçtiyseniz vade farkı uygulanacaktır. Satın alma işlemini gerçekleştirdiğiniz anda vade farkını ödemeyi kabul etmiş sayılırsınız. Reklam hizmet süreniz taksitle ödeme vadenizden kesinlikle farklı olmaktadır, genellikle hizmet süresi taksit vade sürenizden çok daha kısa olmaktadır.

Aliquam aliquam vulputate lacus at pharetra. Suspendisse sodales urna sed mauris bibendum venenatis. In non mauris ullamcorper, euismod justo et, scelerisque justo. Aenean lorem tellus, volutpat quis turpis quis, semper rutrum dui. Suspendisse cursus arcu nec tortor molestie tempor. Quisque at mauris ac libero consectetur porta a nec eros. Phasellus facilisis, lectus sed iaculis consectetur, enim ipsum iaculis odio, pellentesque lobortis metus lectus non sapien. Praesent non ornare ipsum. Phasellus eu varius urna.

Morbi orci diam, lobortis sit amet massa hendrerit, commodo rutrum lacus. Nullam aliquet urna nec eros bibendum congue. Duis suscipit gravida felis sit amet ullamcorper. Vestibulum at pellentesque nunc. Sed semper massa ut varius adipiscing. Suspendisse est justo, vehicula a dui a, fermentum tempor neque.

Nulla facilisi. Integer ac arcu odio. Sed sed ullamcorper tortor. Suspendisse potenti.

Google Üçünçü Taraf Politikası

Reklamveren Kılavuzu: Üçüncü taraf iş ortaklarıyla çalışma Çevrimiçi reklamcılığa ve AdWords’e giriş

AdWords, Google’ın reklamcılık ürünüdür ve reklamlarınızı Google’da veya onun iş ortağı sitelerinde sizinkilere benzer ürün veya hizmetleri arayan kullanıcılara gösterir. AdWords ile reklam yayınlamak, yeni müşterilere, sizin sunduklarınızla aynı türde ürün veya hizmet aradıkları sırada ulaşmanızı sağlar. Yürüttüğünüz kampanyanın türüne bağlı olarak, tıklamalar, gösterimler veya dönüşümler için ücretlendirilmeyi seçebilirsiniz.

Reklamlarınız yayınlanmaya başladıktan sonra performans verileri sağlarız. Bu sayede, sizin adınıza çalışan üçüncü taraf iş ortağı nelerin işe yaradığını ve nelerin işe yaramadığını izleyebilir. AdWords son derece güvenilir bir üründür.

Reklam yatırımınızın getirisini tam olarak anlamanızı ve üçüncü taraf iş ortağınızın olası en iyi getiriyi elde etmek için optimizasyon gerçekleştirmek üzere ayarlamalar yapmasını sağlar.

Google Arama Ağı’nın yanı sıra, Google’ın iş ortağı sitelerinden oluşan ağında da (“Google Reklamları” mesajını görmüş olabileceğiniz yerler) reklam yayınlayabilirsiniz. YouTube da bu siteler arasında yer alır. Bu ağda, resim reklam ve video reklam gibi diğer reklam biçimlerinden de yararlanabilirsiniz.

Google ve üçüncü taraf iş ortakları

AdWords’ün işletmenizin başarısına yardımcı olabileceğine inanıyoruz. Ancak, başarılı bir AdWords hesabı oluşturmak ve bu hesapla sürekli ilgilenmek için yeterli zamanınız veya kaynağınız olmayabilir. Sadece uzman yardımı almak istiyor da olabilirsiniz.

Üçüncü taraf iş ortaklarımız bu noktada devreye girer. Büyük reklam ajansları ve sarı sayfa yayıncılarından, tek kişilik web danışmanlarına kadar birçok farklı türde üçüncü taraf mevcuttur. Üçüncü taraf iş ortağı seçmenize yardımcı olmak için İş Ortağı Programlarımızı geliştirdik. Bu programlara katılan üçüncü taraflar web sitelerine rozet yerleştirir. Ayrıca, söz konusu üçüncü taraflar sertifika sınavlarına girip başarılı olmuştur. Muhtemelen en sık göreceğiniz iki rozet, AdWords Sertifikalı İş Ortağı ve AdWords Yetkili Satıcısı rozetleridir. Rozetleri görmek ve İş Ortağı Programlarımız hakkında bilgi edinmek için www.google.com/adwords/partnerprograms adresini ziyaret edin.

Bir şirketin İş Ortağı Programlarımız kapsamında sertifika alıp almadığını doğrulamak için, şirketin web sitesindeki rozeti tıklayın. Sertifikalıysalar, şirketin Google.com’daki profil sayfasına yönlendirilirsiniz.

Üçüncü taraf iş ortaklarıyla nasıl çalışılır?

AdWords üçüncü taraf iş ortakları, size ve işletmenize önemli ölçüde zaman ve enerji tasarrufu sağlayabilir. En iyi sonuçları elde etmek için, reklam kampanyalarınızla ilgili bilgi sahibi olmanızı, karar alma sürecine katılmanızı, kampanyaların işleyiş hızına ayak uydurmanızı ve işin zaman alan kısmını iş ortağınıza bırakmanızı öneririz.

Üçüncü taraf iş ortakları, reklam maliyetlerinize ek olarak genellikle ücret alır. Ancak, AdWords kampanyalarınızı yöneterek, raporlar sunarak, sorularınızı cevaplayarak, kampanyalarınızı optimize ederek ve yaptıkları diğer birçok işle size değerli bir hizmet sağladıklarını unutmayın.

Üçüncü taraf iş ortağınızın aldığı ücretler de dahil, AdWords’te reklam yayınlamanın toplam maliyetiyle ilgili bilgi sahibi olmanızın önemli olduğunu düşünüyoruz. Yatırım getirinizi (YG) belirlemek için bu tutardan yararlanın.

Aşağıda, bilinçli bir müşteri olmanıza yardımcı olacak beş kısa ipucu verilmiştir:

1. Seçici olun Çalışacağınız üçüncü taraf iş ortağını seçerken, Sertifikalı İş Ortağı veya Yetkili Satıcı rozetine sahip şirketleri arayın. Şirketin sertifikalı olduğunu doğrulamak veya sertifikalı iş ortağı aramak için Google İş Ortağı Arama’yı kullanabilirsiniz. Seçiminizi yaparken, söz konusu iş ortağı ile yapacağınız sözleşmenin süresinin belirlenmiş ve sizin açınızdan uygun olmasına dikkat edin. Doğru üçüncü taraf iş ortağını seçmenize yardımcı olacak başka ölçütler de vardır:

• Bu üçüncü taraf iş ortağı sizin faaliyet alanınızdaki işletmelerle daha önce çalışmış mı?

• Sizinkine benzer bütçe veya hedef kitlelere sahip işletmelerle çalışmış mı?

• İşletmenizi büyütmek için, AdWords’ün yanı sıra başka hangi hizmetleri sunabilirler?

2. Bir iş ortağı seçin Bütçenizi birden fazla üçüncü taraf iş ortağı arasında bölüştürüp hangisinin en iyi sonuçları sağladığını görmek cazip bir fikir olabilir. İş ortaklarını teker teker test etmeniz koşuluyla bunu yapmanızda hiçbir sakınca yoktur. Google bir arama sonuçları sayfasında bir işletmeye ait birden fazla reklam görüntülemediği için, aynı anda birden fazla üçüncü taraf iş ortağını test etmeniz zor olabilir.

3. Kendinizi eğitin AdWords’le ilgili ileri düzeyde bilgi sahibi olmak zaman alabilir, ancak temel bilgileri edinmek fazla zaman gerektirmez. Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki “AdWords’le ilgili temel bilgiler” bölümünü okuyabilir veya support.google.com/adwords adresindeki AdWords Yardım Merkezi’ni ziyaret edebilirsiniz. AdWords’ü anlamak, üçüncü taraf iş ortağınızla ilgili daha bilinçli kararlar vermenize yardımcı olur.

4. Tecrübeye güvenin Yüzlerce AdWords hesabını yönetmiş bir şirketle çalışıyorsanız, bu şirket büyük olasılıkla AdWords konusunda uzmanlaşmıştır. Size belirli sektörlerin çevrimiçi reklam maliyetlerinin şimdiye kadar hep daha yüksek olduğunu veya belirli anahtar kelimelerin işiniz açısından yararlı olmayacağını söylerlerse, büyük olasılıkla deneyimlerine dayanarak konuşuyorlardır.

5. Performansınızı değerlendirin Marka bilinci oluşturmaya odaklanmıyorsanız, AdWords’le ilgili en önemli nokta, reklam yatırımınızın getirisidir. Diğer bir deyişle, kapıdan giren yeni müşterilerin sayısıdır. Bu nedenle, ne kadar yatırım yaptığınızı ve bu yatırımın size sağladığı sonuçları ölçmek için her ay biraz zaman ayırın.

Dikkat etmeniz gerekenler

Sorunsuz bir AdWords deneyimi yaşamanızın sizin için önemli olduğuna inanıyoruz. Aksi bir durum söz konusu olursa, lütfen bize bildirin. Herhangi bir sorunu gidermek için, bize ulaşmadan önce mutlaka üçüncü taraf iş ortağınızla işbirliği yapın.

Birçok üçüncü taraf, reklamverenlerinin menfaatlerine en iyi şekilde hizmet ederek güvenimizi kazanmıştır. Böyle davranmayan üçüncü taraflar da mevcuttur. Dikkat etmeniz ve bize bildirmeniz gereken bazı etkinlikler aşağıda açıklanmıştır:

• AdWords kampanyalarının maliyet ve performans bilgilerini paylaşmamak: En azından, AdWords reklamlarınızın tıklamalarını, gösterimlerini ve maliyetini bilmeye hakkınız vardır.

• Belirli bir reklam kanalında veya belirli bir konumda reklam yerleşimini garanti etmek: Google.com arama sonuçları sayfalarında belirli bir reklam konumunu garanti etmek mümkün değildir. AdWords reklam konumu, açık artırmayla belirlenir ve her yeni aramayla birlikte dinamik olarak değişir. Bazı üçüncü tarafların yalnızca istediğiniz reklam konumunu elde ettiklerinde sizi ücretlendirme gibi bir yöntem izlemesi normaldir, ancak belirli bir konumu garanti edenler (ör. anahtar kelimeniz kullanıcılar tarafından her arandığında en üst konum) AdWords’ün işleyiş şeklini yanıltıcı şekilde yansıtmaktadır.

• Google’dan olduğunu iddia etmek: Bu kişiye adını sorunu ve size Google.com e-posta adresinden e-posta göndermesini isteyin. Hâlâ emin değilseniz, e-postayı yukarıdaki adrese yönlendirin.

• Sözleşme imzalamanız için sizi zorlamak veya gözünüzü korkutmak: İşletmenizi Google.com’daki doğal veya organik arama sonuçlarından yalnızca siz kaldırabilirsiniz.

• Aldatıcı fiyatlandırma: Ajans, birlikte kararlaştırdığınız doğru reklam bütçesini kullanmayabilir. Yazılı sözleşmenizin resmi bir nüshasını almayı unutmayın.

• AdWords’ün organik veya doğal sıralamanızı etkileyeceğini iddia etmek: AdWords reklamlarının, arama sonuçlarındaki organik veya doğal sıralamanız üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu ikisi birbirinden tamamen ayrıdır.

AdWords’le ilgili temel bilgiler

• Anahtar Kelimeler: Seçtiğiniz kelimeler veya kelime öbekleridir. Kullanıcılar Google’da bu kelimeleri arattığında, reklamınız arama sonuçlarının yanında veya yukarısında görünebilir.

• Tıklamalar: Reklamınızın kullanıcılar tarafından tıklanma sayısıdır. Gösterimler: Reklamınızın görüntülenme sayısıdır.

• Tıklama Oranı (TO): Tıklama sayısının gösterim sayısına bölünmesiyle elde edilen ve yüzde olarak gösterilen değerdir. İyi bir TO, ortalama konumunuzu iyileştirebilir.

• Ortalama Konum: Bir reklamın tetiklendiğinde görüntülendiği ortalama konumdur. 1-8 arasındaki bir ortalama konum, genellikle reklamın, arama sonuçlarının ilk sayfasında görüntülendiğini gösterir.

• Maliyet: AdWords’te harcadığınız toplam tutar.

• Dönüşüm: Reklam yayınlamanız sonucunda gerçekleşen, telefonla arama, olası satış veya satış gibi bir işlemdir. Bu, reklamlarınızın başarısını ölçmek için genellikle faydalı bir metriktir.

Sorumluluk Reddi Beyanı: E-postanıza özel olarak yanıt veremeyecek olsak da, yorumlarınızı inceleyip gerekirse uygun önlemleri alacağımızdan emin olabilirsiniz. AdWords hesabınızla ilgili bir sorunuz varsa ve yardıma ihtiyaç duyuyorsanız, http://support.google.com/adwords/ adresindeki Yardım Merkezimizi ziyaret edebilirsiniz.

Back To Top